Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Locarno, Thụy Sĩ 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Locarno. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Locarno đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Locarno. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Locarno đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Department of European Studies “Jean Monnet” is a European Didactic Center based in Locarno, Switzerland, created to allow more Italian educational institutions, European and Extra European educationa ... Đọc thêm

Department of European Studies “Jean Monnet” is a European Didactic Center based in Locarno, Switzerland, created to allow more Italian educational institutions, European and Extra European educational institutions to cooperate with each other by realizing degree courses, master‘s and specialization courses based on didactic activities with a broad European vision and a strong interdisciplinary interaction with a view of creating a real European platform for education. Đọc ít hơn