Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sorengo, Thụy Sĩ 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sorengo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sorengo đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sorengo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sorengo đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Franklin University Switzerland is education that explores and goes beyond boundaries. It is a school where nationalities and cultural perspectives meet and create unique experiences. It is a learning ... Đọc thêm

Franklin University Switzerland is education that explores and goes beyond boundaries. It is a school where nationalities and cultural perspectives meet and create unique experiences. It is a learning method that incorporates travel and interdisciplinary study into the core of the curriculum. We refer to our methodology and mission as the international imperative in education. Đọc ít hơn
Sorengo , Lugano + 1 Hơn Ít hơn