Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Được thành lập vào ngày 01 tháng 12 2000 là một trong 1 Đại học Công kỹ thuật tại Malaysia.

KHUÔN VIÊN

Nằm ở UNESCO di sản thế giới thành phố Malacca, đặt trong phạm vi 766 mẫu xanh tươi cảnh khoe nhà nước-of-nghệ thuật cơ sở tươi tốt trong tất cả bảy khoa của mình.

HỌC

như một Đại học tập trung, UTeM tự hào có thế mạnh trong các lĩnh vực kỹ thuật - cụ thể là Kỹ thuật, CNTT, và công nghệ quản lý. UTeM đã gắn một tiếng là một nguồn gốc của sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật chất lượng cao với khả năng đáp ứng các yêu cầu của các ngành công nghiệp công nghệ cao. UTeM cũng có năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực mà nó đã được xác định là chìa khóa để tăng cường đề xuất độc đáo của Đại học và cũng góp phần vào việc quốc gia như công nghệ xanh, hệ thống kỹ thuật, Nhân-Công nghệ tương tác và công nghệ mới nổi. các chương trình Kỹ thuật UTeM cũng được công nhận bởi Washington Accord. Ngoài các chương trình Cử nhân, UTeM cũng cung cấp Thạc sĩ, Tiến sĩ và Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật.

UTeM thừa nhận không chỉ sinh viên quốc tế tại địa phương mà còn và điều này bao gồm sinh viên đến từ Indonesia, Saudi Arabia, Chad, Syria, Pakistan, Cameroon, Bangladesh, Tanzania, Ấn Độ, Somalia, Singapore, Qatar, Palestine, Libya, Iraq, Iran, Ghana, Pháp, Yemen, Nigeria và Jordan.

KHOA

  • Khoa Kỹ thuật Điện - Khoa Điện tử và Kỹ thuật Máy tính - Khoa Cơ khí - Khoa Kỹ thuật sản xuất - Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Khoa Quản lý Công nghệ và Technopreneurship.
  • Khoa Kỹ thuật Công nghệ

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP nỗ lực hợp tác

Cụ thể mà Chính phủ giao để phối hợp và hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp.

Để có một trong những hàng đầu thế giới các trường kỹ thuật sáng tạo, sản xuất sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các nhu cầu hiện tại của ngành công nghiệp và có khả năng xử lý tương lai cần là tốt. Để đảm bảo UTeM mà có thể sản xuất các kỹ sư và kỹ thuật viên đang có kỹ thuật có thẩm quyền, UTeM đã đầu tư như sau:

Trung tâm sản xuất nâng cao (AMC)

Thiết lập để thúc đẩy công nghệ cao và các cơ sở sản xuất chính xác cho các mục đích Hợp đồng R & D, sản xuất hợp đồng và công nghiệp đào tạo trong quá trình làm việc trong nhà.

Giám đốc điều hành Hội nghị bàn tròn

Thu thập thuyền trưởng của ngành công nghiệp cả trong nước và trong khu vực để tư vấn cho UTeM bao gồm chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp thông tin phản hồi để cải thiện học tập chương trình, cơ sở hạ tầng và sau đại học được tuyển dụng UTeM cũng như tạo ra các nhà lãnh đạo kinh doanh.

Campus Môi trường công nghiệp

phát triển hiện tại UTeM đang tập trung vào việc thành lập các trung tâm đào tạo để phục vụ cho nhu cầu của các ngành công nghiệp cũng như cung cấp môi trường công nghiệp và tiếp xúc với các sinh viên.

XUẤT SẮC TRONG NGHIÊN CỨU tập trung và ĐỔI MỚI

UTeM đã xác định quan trọng khu vực tập trung đó là quan trọng nhất đối với điểm mạnh duy nhất của trường đại học. UTeM đã chọn Công nghệ sản xuất tiên tiến (AMT) là diện tích thích hợp, đòi hỏi cam kết hiệp đồng của tất cả các khoa trong UTeM và củng cố bởi bốn khu vực Thrust như sau: - Công nghệ xanh - Kỹ thuật hệ thống - Nhân - Công nghệ tương tác - Công nghệ mới nổi

khu vực lực đẩy UTeM của tính đa ngành trong tự nhiên, trong đó bao gồm và dựa trên những thế mạnh của khoa hiện có, các trung tâm nghiên cứu, viện và các phòng thí nghiệm trong các trường đại học.

Địa điểm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình