Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Cát Lâm, Trung Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Cát Lâm. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cát Lâm đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Cát Lâm. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cát Lâm đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Jilin University – Lambton College (JULC) is a Sino–foreign education institute co-operative affiliated with Jilin University, which is officially approved by the Ministry of Education of China. Estab ... Đọc thêm

Jilin University – Lambton College (JULC) is a Sino–foreign education institute co-operative affiliated with Jilin University, which is officially approved by the Ministry of Education of China. Established in 1999, JULC offers undergraduate education, and produces well-rounded graduates in the fields of Business Administration and Information Technology. The four North American partners are Northwood University in the United States, and Lambton College, Memorial University of Newfoundland, and The College of the North Atlantic in Canada. Đọc ít hơn
Trường Xuân

MandarinGarden Chinese School welcomes students from all over the globe into the wonderful world of Chinese culture, through the study of Mandarin.We are able to provide our students with the most pro ... Đọc thêm

MandarinGarden Chinese School welcomes students from all over the globe into the wonderful world of Chinese culture, through the study of Mandarin.We are able to provide our students with the most professional study and service. Đọc ít hơn
Thượng Hải , Thượng Hải , Thượng Hải , Vũ Hán , Trường Xuân , Vô Tích , Ninh Ba , Lệ Giang + 7 Hơn Ít hơn