Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hồ Nam, Trung Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Hồ Nam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hồ Nam đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Hồ Nam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hồ Nam đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

World-class university preparation qualifications designed by universities for international students to succeed at university.

World-class university preparation qualifications designed by universities for international students to succeed at university. Đọc ít hơn
Manchester , Accra , Budapest , Baku , Bắc Kinh , Osaka , Tokyo , Không có gì , Bangkok , Oran , London , Yangon , Nairobi , Abuja , cảng Harcourt , Cambridge , Cardiff , Casablanca , Trùng Khánh , Dublin , Foshan , Quảng Châu , Hàng Châu , Ninh Ba , Seoul , Bắc Kinh , Côn Minh , thành phố Mexico , Huai'an , Al Jahra , Quzhou , Nicosia , Thanh Đảo , Birmingham , Cambridge , Stafford , Bắc Kinh , Trường Sa , Thành Đô , Lagos , Oxford , Padworth , Hồng Kông , Cape Town , Sê-ri , Hồi giáo , Lahore , Şahinkaya , Sanya , Shenyang , Thâm Quyến , Thượng Hải , Hạ Môn , Tô Châu , Đài Bắc , Đài Bắc , Đài Bắc , Đài Bắc , Đài Bắc , Đài Bắc , Tàu , Thành phố Hồ Chí Minh , Thành phố Hồ Chí Minh , Doha , Lima , Denpasar , Vũ Hán , Xianyang , Kaduna , Chu Hải , Mutare , New Delhi , East Jakarta , Tây Jakarta + 73 Hơn Ít hơn

Hunan Institute of Engineering, built by the Hunan Government, is located in Xiangtan, Hunan Province, the hometown of the great man Mao Zedong. It is a pilot university for postgraduate education of ... Đọc thêm

Hunan Institute of Engineering, built by the Hunan Government, is located in Xiangtan, Hunan Province, the hometown of the great man Mao Zedong. It is a pilot university for postgraduate education of the Ministry of Education's "National Talent Training Program for Special Needs", and the first batch of the "Excellent Engineers Education and Training Program" and the "New Engineering Research and Practice Project" implemented by the Ministry of Education. It is authorized to confer Master's degrees in Hunan Province and selected into the “2011 Plan” universities. HIE follows the “Double First-Class” initiative and becomes the model to build a high-level application-oriented university with comprehensive characteristics. In 2020, with the approval of the Hunan Education Department, it was authorized to be among the first-batch universities for undergraduate admission in Hunan Province. Đọc ít hơn

Established in 1958, Central South University of Forestry and Technology (CSUFT) has developed itself into a distinctive and multi-disciplinary university comprising as wide as nine disciplines includ ... Đọc thêm

Established in 1958, Central South University of Forestry and Technology (CSUFT) has developed itself into a distinctive and multi-disciplinary university comprising as wide as nine disciplines including science, engineering, agriculture, liberal arts, economics, law, management, education and arts with "ecology, forestry and green industry technology" as its competitive edges. Đọc ít hơn

Hunan University of Science & Technology (HNUST), co-constructed by the State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense and People’s Government of Hunan Province, is ... Đọc thêm

Hunan University of Science & Technology (HNUST), co-constructed by the State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense and People’s Government of Hunan Province, is a comprehensive and key provincial university with multidisciplines and distinctive characteristics. It is honored as an “Outstanding College” of the undergraduate teaching evaluation by the Ministry of Education; a college among the “Excellent Engineer Training Program” by the Ministry of Education. Furthermore, it is among the first “Top 50 Universities for Innovation and Entrepreneurship” and one of the “Top 50 Universities for Graduates Employment”. Đọc ít hơn