The Chinese University of Hong Kong - Shenzhen

Địa điểm

Thâm Quyến

Address
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
2001 Longxiang Blvd, Longgang District

518172 Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc