University of Nottingham Ningbo China

Địa điểm

Ninh Ba

Address
199 Taikang East Road Ningbo
Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

Các chương trình

BA
BSc