University of Shanghai for Science and Technology

Địa điểm

Thượng Hải

Address
No. 1195 Middle Fuxing Road
200031 Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.