UPSAT

Địa điểm

Sousse

Address
Rue du Commandant Bejaoui, Sousse
4000 Sousse, Sousse, Tuy-ni-si

Sfax

Address
Km 0.5, الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية، Route Manzel Chaker, Sfax 3000, Tunisia
3000 Sfax, Sfax, Tuy-ni-si

Tunis

Address
38, rue de Cologne,
Lafayette

1002 Tunis, Tunis, Tuy-ni-si
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.