Đọc Mô tả chính thức

Có cách nào tốt hơn để bạn có thể tưởng tượng được ở đây hơn đến thăm chúng tôi.

Là tại Carson-Newman là cách tốt nhất để biết làm thế nào bạn có phù hợp với trường đại học nghệ thuật tự do hàng đầu xếp hạng này, được thành lập vào năm 1851.

Xem những gì cuộc sống của bạn có thể trông giống như ở đây. Đi bộ khuôn viên của chúng tôi và nhận được một cảm giác mà bạn sẽ là một phần quan trọng của một trường đại học tích cực đó là 2.000 sinh viên mạnh mẽ.

Tầm nhìn, mô tả nhiệm vụ, Faith

Tầm nhìn

Chúng tôi sẽ có các trường đại học nghệ thuật dựa trên tự do Kitô giáo về sự lựa chọn trong khu vực Đông Nam cho giáo dục và dịch vụ.

Nhiệm vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là các nhà giáo dục Kitô giáo là giúp học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của họ là những công dân có học và trên toàn thế giới đầy tớ nhà lãnh đạo.

Khẳng định của Faith

thần - "Đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất."(Sáng thế ký 1: 1)
Có một Thiên Chúa thật, là người Creator, Đấng Cứu Chuộc, và bảo quản của vũ trụ. Thiên Chúa là vĩnh cửu; Thiên Chúa là thánh; Thiên Chúa là tình yêu; Thiên Chúa là Ba Ngôi, tiết lộ như Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mỗi thuộc tính riêng biệt nhưng không phân chia của thiên nhiên, thực chất, hoặc là, và những người một mình là xứng đáng với sự thờ phượng.

Chúa Kitô - "Trong Đức Kitô tất cả sự viên mãn của thần sống cách cụ thể."(Col 2: 9)
Chúa Kitô là Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, là người thứ hai của Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng là người thân của ông, được thụ thai bởi Đức Thánh Linh và sinh ra của Đức Trinh Nữ Maria, đầy đủ Thiên Chúa và con người hoàn toàn. Chúa Giêsu hoàn toàn sống và tiết lộ ý muốn của Thiên Chúa, đã bị đóng đinh, chôn, và sống lại từ cõi chết trong ngày thứ ba. Có làm lễ chuộc tội cho những tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá, Ngài thăng thiên đường, được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa, và sẽ trở lại trong điện và vinh quang để phán xét thế. Chúa Kitô ngự trong tất cả các tín hữu như người sống, từng có mặt Chúa.

Chúa Thánh Thần - "Và tôi sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho bạn Advocate khác, để ở với bạn mãi mãi. Đây là Thần Chân Lý, mà thế gian không thể nhận được, vì chẳng thấy anh ấy cũng không biết anh ta. Bạn biết anh ta, vì anh ta tuân thủ với bạn, và sẽ ở trong anh em."(Giăng 14: 16-17)
Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa. Thần tán dương Chúa Giêsu Kitô và bị kết án con người tội lỗi, gian ác và sự phán xét. Chúa Thánh Thần giúp con người hiểu được sự thật, kêu gọi tất cả để Đấng Cứu Rỗi, tái tạo con người để những người chấp nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, và truyền vào các tín hữu với trái cây của Thánh Linh.

Salvation - "Đó là bởi ân điển qua đức tin mà bạn đã được cứu. Đây không phải là của mình; nó là món quà của Thiên Chúa, không phải là một kết quả của các công trình, vì sợ rằng mọi người nên tự hào."(Eph 2: 8)"Nếu người nào chỉ kêu gọi các danh Chúa thì sẽ được cứu."(Rô-ma 10:13)
Việc cứu người tội lỗi là hoàn toàn công việc của Thiên Chúa của ân sủng, được cung cấp tự do cho tất cả những ai chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Thế, người của cuộc sống, cái chết và sự sống lại được sự chuộc tội đời đời cho các tín hữu. sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin được bảo đảm thông qua sự ăn năn và sự chấp nhận của Chúa Giêsu Kitô là Chúa.

thánh kinh - "Mộtll Thánh là Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa chữa, và đào tạo trong sự công bình. . . ."(2 Timôthê 3: 16)"Luật pháp của Chúa là trọn vẹn, bổ linh hồn. Các đạo luật của Chúa là đáng tin cậy, làm cho khôn ngoan đơn giản. Các giới luật của Chúa là đúng, cho niềm vui đến tim. . . . Các mạng lịnh của Chúa là chắc chắn, và hoàn toàn công bình."(Tv 19: 7-9)
Kinh Thánh là một cuốn sách được Thiên Chúa linh ứng của Cựu và Tân Ước Kinh Thánh, có thẩm quyền đối với đức tin và thực hành, trong đó con đường cứu độ và thánh sống được sáng tỏ. Các tiêu chí mà Kinh Thánh phải được giải thích là Chúa Giêsu Kitô.

loài người - "Vì vậy, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài; theo hình ảnh của Thiên Chúa, ông đã tạo ra chúng; nam và nữ, ông đã tạo ra chúng."(Sáng thế ký 1:27)
Nên theo hình ảnh Thiên Chúa, con người là công việc tột đỉnh của sự sáng tạo. Bằng cách lựa chọn tự do, con người nổi loạn chống lại tình yêu của Thiên Chúa, làm vỡ các mối quan hệ bằng vi phạm những mệnh lệnh của Thiên Chúa và thuộc sự phán xét. Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa có thể khôi phục con người vào mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa và cho phép họ thực hiện các mục đích sáng tạo của Thiên Chúa.

Nhà thờ - "Và ông đã đặt tất cả mọi thứ dưới chân mình và đã khiến ông trở thành người đứng đầu trên tất cả mọi việc cho nhà thờ, mà là cơ thể của mình, sự viên mãn của Đấng đầy tất cả trong tất cả."(Êphêsô 1: 20-23)
Các nhà thờ được bao gồm tất cả các môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô là Đầu của Giáo Hội. Kitô hữu là để liên kết mình với các nhà thờ địa phương. Nhà thờ là một cơ quan độc lập, hoạt động theo quyền tể trị của Chúa Kitô. Mỗi nhà thờ được trao quyền để thờ phượng, thi hành sứ, và để thực hiện các quà tặng và ưu đãi đầu tư trong đó Chúa Kitô.

Những điều cuối cùng - Trong thời gian riêng và cách riêng của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ đưa thế giới đến cuối thích hợp của nó. Thiên Chúa đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ phán xét thế giới của Chúa Giêsu Kitô, khi tất cả mọi người sẽ nhận được chỉ là phần thưởng của mình; sự không thể chữa được thì đi vào hình phạt đời đời; người công bình, vào sự sống đời đời.

Christian Thế giới quan của chúng tôi

Đại học Kitô giáo là một cánh tay giáo dục của nhà thờ, cơ thể của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Chúa của Christian University, vì Ngài là Hội Thánh. Trong Đức Kitô, ". . . được ẩn tất cả các kho tàng khôn ngoan và hiểu biết."(Col 2: 3) Đức Kitô là"hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. . . . Vì nhờ Ngài muôn vật được tạo ra, cả ở trên trời và dưới đất, hữu hình và vô hình. . . tất cả mọi thứ đã được tạo ra bởi Ngài và cho Ngài. Và Ngài có trước muôn vật, và trong Người tất cả mọi thứ được tổ chức với nhau."(Col 1: 15-17) Chúa Kitô là người sáng tạo và trung tâm của vũ trụ.

Chúa Giêsu tuyên bố: "Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống." (Giăng 14: 6) Đó là cách này, chân lý này, cuộc sống này, Christian University khuyến khích. Chúa mời gọi chúng ta "Tình yêu Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi."(Mt 22:37) Lời mời gọi này, chúng tôi chấp nhận. Tất cả sự thật là sự thật của Thiên Chúa. Tất cả học tập âm thanh là một phần của di sản Kitô giáo của chúng tôi và kêu gọi, và là trung tâm trong một thế giới quan Kitô giáo, nơi Chúa Giêsu là Chúa, và chúng ta là môn đệ của Ngài.

Kinh Thánh

Trong khi đó, Hội đồng Quản trị của-Carson Newman Đại học trong nó cuộc họp thường xuyên theo lịch của ngày 19 tháng 10 2007 đã nhận được một đề nghị từ một người được ủy thác để xem xét một tuyên bố liên quan đến niềm tin của các thành viên Hội đồng quản trị về Thánh Kinh. BE QUYẾT CNTT, mà Hội đồng Quản trị của-Carson Newman Đại học không nhất trí phê duyệt các báo cáo sau đây: "Chúng tôi, Hội đồng Quản trị của-Carson Newman Đại học, đừng khẳng định Thánh như được đưa ra bởi Thiên Chúa qua con người, cho con người. Lời đầy đủ và cuối cùng của Thiên Chúa được mạc khải trong Chúa Giêsu Kitô. "

Khẳng định những cộng đồng Kitô hữu và ứng xử

Là một cộng đồng học thuật cố tình Christian Carson-Newman Đại học phấn đấu để thực hiện theo nguyên tắc Kitô giáo trong tất cả các khía cạnh của đời sống cộng đồng của mình. Chúng tôi nộp mình cho những lời dạy và tấm gương của Chúa Giêsu Kitô trong tất cả các mối quan hệ và công việc của chúng tôi. Người chọn để trở thành một phần của gia đình Carson-Newman được kỳ vọng để nắm lấy các giá trị đạo đức, đạo đức, và Kinh Thánh và ngoài trường học. Trong lĩnh vực tình dục, lối sống phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh được dự kiến. quy định cụ thể, sự thân mật tình dục là để được thể hiện độc quyền trong giao ước hôn nhân đó phải có giữa một người nam và một người nữ. giá trị Kitô giáo của chúng tôi phục vụ lợi ích tốt nhất của tất cả trong gia đình Carson-Newman.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Trường này cũng cung cấp:

BA

Carson-Newman University

Trong hơn ba mươi năm, Carson-Newman đã dạy học sinh về bộ phim và làm phim. Một chính phim liên ngành tại pha trộn các môn học trong sản xuất phim và viết với các nghi ... [+]

Cử nhân Văn học trong phim

"Film School" tại Carson-Newman

Trong hơn ba mươi năm, Carson-Newman đã dạy học sinh về bộ phim và làm phim. Một chính phim liên ngành tại pha trộn các môn học trong sản xuất phim và viết với các nghiên cứu học thuật của hình ảnh chuyển động trong một bối cảnh Kitô giáo. sinh viên điện ảnh trau dồi nghề của họ là các nhà làm phim, trong khi nghiên cứu tính thẩm mỹ của điện ảnh và kinh doanh của ngành công nghiệp điện ảnh.

Liên hoan Nghệ thuật rêu Creek tài liệu chỉ là một trong nhiều cách sinh viên Carson-Newman phim kết nối với nghề là. Các lễ hội cung cấp cơ hội cho sinh viên và các nhà làm phim tài liệu chuyên nghiệp để chia sẻ câu chuyện của họ với các trường và cộng đồng.... [-]

Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Carson-Newman University

Chào mừng bạn đến Carson-Newman Trường Tôn Giáo trang web. Trường chúng tôi cung cấp một lựa chọn phong phú và đa dạng của nhấn mạnh mức độ đa dạng từ các chính Tôn Giáo ... [+]

Cử nhân Nghệ thuật trong Tôn giáo: Lãnh đạo và đạo đức

Chào mừng bạn đến Carson-Newman Trường Tôn Giáo trang web. Trường chúng tôi cung cấp một lựa chọn phong phú và đa dạng của nhấn mạnh mức độ đa dạng từ các chính Tôn Giáo cơ bản để một lớn với một trong những trọng tâm sau: ngôn ngữ Kinh Thánh, các nghiên cứu Kinh Thánh, giải trí thờ và mục vụ giới trẻ, Bộ, triết học và tôn giáo, lãnh đạo và đạo đức, mục vụ, và tâm linh và nghệ thuật.

Trường chúng tôi bao trùm một bản sắc phản ánh di sản Baptist của chúng tôi và những gì là tốt nhất trong một nền nghệ thuật tự do lý tưởng. Các quỹ đạo quan trọng mà hình sứ mệnh và tính cách của chúng tôi bao gồm: Khoa sẽ cho phép sinh viên phát triển một hiểu biết thần học và triết học; cải thiện đọc hiểu, viết và kỹ năng tư duy; thiết lập một nền tảng Kinh Thánh và năng lực để giải quyết câu hỏi cuộc sống và các vấn đề trong thế kỷ 21; nuôi dưỡng một tinh thần mạnh mẽ; tạo ra một ý thức trách nhiệm, ý thức xã hội và công dân toàn cầu; và chuẩn bị cho sự cam kết và lãnh đạo trong nhà thờ địa phương.... [-]

Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Carson-Newman University

Đại học Carson-Newman là một thành viên chế của Hiệp hội quốc gia của Trường Âm nhạc. Sở Âm nhạc có thể giúp bạn theo đuổi niềm đam mê của bạn cho dù bạn đang tìm kiếm để ... [+]

Cử nhân Nghệ thuật Âm nhạc

Đại học Carson-Newman là một thành viên chế của Hiệp hội quốc gia của Trường Âm nhạc. Sở Âm nhạc có thể giúp bạn theo đuổi niềm đam mê của bạn cho dù bạn đang tìm kiếm để thực hiện, giảng dạy, hoặc có thể dẫn thờ phượng. Chúng tôi có một truyền thống tự hào của sinh viên chuẩn bị của chúng tôi để được các chuyên gia có năng lực và am hiểu chìm ngập trong nghệ thuật âm nhạc. Cống hiến cho thấy học sinh thành công, giảng viên có kinh nghiệm và tiếp cận của chúng tôi đã giành được một danh tiếng cho thách đố học sinh đẩy họ để thành công. Với một giảng viên âm nhạc để tỷ lệ học sinh dưới 10: 1, sinh viên gặt hái những lợi ích của lớp học nhỏ với sự quan tâm cá nhân nhiều hơn. ... [-]

Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

BSc

Carson-Newman University

Nếu bạn quan tâm đến một sự nghiệp công nghiệp hoặc nghiên cứu sau đại học về công nghệ sinh học, bạn có thể chọn "kép chính" trong cả hai Sinh học và Hóa học hoặc thậm c ... [+]

Cử nhân Khoa học Công nghệ sinh học

Các nghiên cứu về sinh học tại Carson-Newman chuẩn bị học sinh cho một loạt các lựa chọn nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình. Một nhóm đa dạng của các giảng viên cung cấp hơn 37 khóa học khác nhau trong mọi lĩnh vực của sinh học. Ngoài các khóa học truyền thống, Khoa Sinh học cung cấp cơ hội duy nhất cho nghiên cứu cá nhân thông qua externships, dự án độc lập, và trợ giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, cựu sinh viên nhập một loạt các lĩnh vực dạy nghề, bao gồm ngành nghề y tế, giáo dục, nghiên cứu, và ngành công nghiệp.... [-]

Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Carson-Newman University

Chọn mức độ này để vào các lĩnh vực thay đổi nhanh chóng và ngày càng tăng của hóa sinh và công nghệ sinh học, hoặc ngay sau khi học đại học hoặc trước khi vào học đại họ ... [+]

Cử nhân Khoa học trong Hóa sinh

Hóa học và Sinh hóa

Hóa học đôi khi được gọi là "khoa học trung ương". Hóa học tập trung vào các thành phần, đặc điểm, và những thay đổi của vật chất và do đó có kết nối tự nhiên đến các lĩnh vực khác nhau như sinh hóa và khí tượng học, y học và kỹ thuật, khảo cổ học và thần kinh học, hoặc thiết bị điện tử và tâm lý học.

Sau khi một chương trình đại học 4 năm trong ngành hóa học, một số sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đi làm việc trong chính phủ, ngành công nghiệp, hoặc giáo dục, nhưng những người khác tiếp tục theo đuổi học giáo dục, bao gồm cả đại học, trường y tế, trường học dược, hoặc ngành nghề y tế khác. Để minh họa sự lựa chọn nghề nghiệp nhiều có sẵn trong hóa học, đây là một danh sách một phần của các vị trí thực tế của sinh viên tốt nghiệp hóa học CN tổ chức ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của mình: nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (cơ bản và ứng dụng), truyền giáo y tế, quản lý của một nhà máy sản xuất (Mỹ và ở nước ngoài ), giáo viên trường trung học hóa học, phân tích môi trường, tư vấn nhân viên trong một công ty luật, giáo sư đại học, ghế của hóa sinh tại... [-]

Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Carson-Newman University

Các chính kế toán tại Carson-Newman chuẩn bị học sinh cho một loạt các cơ hội nghề nghiệp, bao gồm kế toán công cộng, công nghiệp, và chính phủ. ... [+]

Cử nhân Khoa học trong Kế toán

Kinh doanh, Đại học

Vụ Carson-Newman của kinh doanh cung cấp cho sinh viên một cơ hội cho một trải nghiệm học tập độc đáo trong một môi trường nghệ thuật tự do Kitô giáo. Vụ Kinh doanh thông qua các Tuyên bố mục đích Carson-Newman Đại học như nó nỗ lực để giáo dục học sinh của mình một cách rộng rãi trong các lĩnh vực có liên quan đến vai trò tương lai của họ như là lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng Kitô hữu trong một xã hội toàn cầu.

Vụ Kinh doanh phấn đấu: trở thành một chương trình kinh doanh hàng đầu. dạy với sự xuất sắc trong một chuyên nghiệp, chu đáo và cách nuôi dưỡng. trình bày giáo trình tiến bộ đó là thử thách và tích hợp. sản xuất chuyên nghiệp, có đạo đức, và các nhà lãnh đạo đầy tớ chuẩn bị về mặt kỹ thuật. góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế của khu vực. cung cấp cho sinh viên với các mô hình lãnh đạo và cố vấn Christian. ... [-]
Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Carson-Newman University

Sinh viên với chuyên ngành Tài chính đang chuẩn bị để quản lý đầu tư, quản lý rủi ro, ngân sách, và có được vốn, và phân tích các giao dịch bất động sản. Sinh viên tốt n ... [+]

Cử nhân Khoa học Tài chính và Kinh tế

Kinh doanh, Đại học

Vụ Carson-Newman của kinh doanh cung cấp cho sinh viên một cơ hội cho một trải nghiệm học tập độc đáo trong một môi trường nghệ thuật tự do Kitô giáo. Vụ Kinh doanh thông qua các Tuyên bố mục đích Carson-Newman Đại học như nó nỗ lực để giáo dục học sinh của mình một cách rộng rãi trong các lĩnh vực có liên quan đến vai trò tương lai của họ như là lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng Kitô hữu trong một xã hội toàn cầu.

Vụ Kinh doanh phấn đấu: trở thành một chương trình kinh doanh hàng đầu. dạy với sự xuất sắc trong một chuyên nghiệp, chu đáo và cách nuôi dưỡng. trình bày giáo trình tiến bộ đó là thử thách và tích hợp. sản xuất chuyên nghiệp, có đạo đức, và các nhà lãnh đạo đầy tớ chuẩn bị về mặt kỹ thuật. góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế của khu vực. cung cấp cho sinh viên với các mô hình lãnh đạo và cố vấn Christian. ... [-]
Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Carson-Newman University

Vụ Tâm lý học tại Đại học Carson-Newman tìm cách cung cấp một kinh nghiệm học tập đại học xuất sắc trong một môi trường Christian hỗ trợ. Các bộ phận nằm trong tòa nhà Ch ... [+]

Cử nhân Khoa học Tâm lý học

Vụ Tâm lý học tại Đại học Carson-Newman tìm cách cung cấp một kinh nghiệm học tập đại học xuất sắc trong một môi trường Christian hỗ trợ. Các bộ phận nằm trong tòa nhà Chambliss. Ngoài các khóa học truyền thống, Cục Tâm lý học cung cấp nhiều cơ hội thực tế thông qua việc lĩnh vực cộng đồng, thực tập, dự án nghiên cứu độc lập và trợ giảng dạy. Một tính năng phân biệt của Cục Tâm lý học là trọng tâm của chúng tôi về sự tham gia của cộng đồng và các dịch vụ. Sau khi tốt nghiệp, cựu sinh viên đã bước vào một loạt các lĩnh vực dạy nghề, bao gồm cả sức khỏe tâm thần, chức vụ, giáo dục, pháp luật, nghiên cứu, kinh doanh và công nghiệp.... [-]

Hoa Kỳ Jefferson City USA Online
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Carson Newman Campus Tour