Clarks Summit University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trong hơn 80 năm, Đại học Clarks Summit đã chuẩn bị cho nam giới và phụ nữ về Đấng Christ - tôn vinh sự nghiệp và các bộ phận trên toàn cầu.

Nằm ở chân Núi Endless của Pennsylvania, trường cung cấp các chương trình khác nhau, từ một chứng chỉ Kinh Thánh một năm để liên kết , cử nhân , thạc sĩtiến sĩ .

Lời Chúa là nền tảng của các chương trình học thuật chất lượng cao và cộng đồng sinh viên chào đón.

Hơn 40 chương trình đào tạo đại học bao gồm từ tập trung các bộ chuyên trách cho các ngành kinh doanh và truyền thông.

Các chương trình sau đại học của chúng tôi cung cấp một kinh nghiệm học tập sâu sắc hơn trong giáo dục, tư vấn, văn học và lãnh đạo tổ chức từ một quan điểm kinh thánh hoàn toàn.

Thánh Kinh Baptist Seminary trang bị các mục sư, nhà truyền giáo và nhà giáo dục bằng những bằng thạc sĩ và tiến sĩ có tính linh hoạt cao và ngay lập tức.

Các chương trình trực tuyến thuận tiện có sẵn ở tất cả các trình độ học thuật, từ chương trình High School Dual Enrollment duy nhất của chúng tôi thông qua Ph.D.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Online Bachelor » Nhìn Online MSc » Nhìn Online Masters »

Các chương trình