Colorado Heights University (CHU)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

"Các sinh viên ngôn ngữ tiếng Anh sẽ kiếm được chứng chỉ của họ tại CHU bởi mùa thu tới, và CHU sẽ giúp một trăm sinh viên cử nhân và sau đại học khác chuyển đến trường gần đó để hoàn thành chương trình đại học của họ." Văn Liew cho biết trường cũng đang làm việc với liên bang và tiểu bang quản lý để đảm bảo một sự chuyển đổi thành công.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn BA » Nhìn Khóa học » Nhìn Thạc sĩ »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

BA

Cử nhân Nghệ thuật trong kinh doanh quốc tế

Tại trường Toàn thời gian 4 năm Ghi danh mở rộng Hoa Kỳ Denver

chương trình của chúng tôi được thiết kế để cung cấp những kỹ năng mà sẽ phân biệt sinh viên của chúng tôi cho một đời. Chúng bao gồm tư duy phê phán và kỹ năng phân tích, cơ sở dữ liệu và số, kỹ năng giao tiếp rất lớn, kỹ năng mềm & cứng, và chuyên môn trong giao tiếp. [+]

Cử nhân Kinh doanh quốc tế

chương trình của chúng tôi được thiết kế để cung cấp những kỹ năng mà sẽ phân biệt sinh viên của chúng tôi cho một đời. Chúng bao gồm tư duy phê phán và kỹ năng phân tích, cơ sở dữ liệu và số, kỹ năng giao tiếp rất lớn, kỹ năng mềm & cứng, và chuyên môn trong giao tiếp. Để thực hiện điều này, chương trình giảng dạy của chúng tôi cung cấp các năng lực kinh doanh cốt lõi chung cho các chương trình khác nhưng nhấn mạnh những người mà sẽ có một sự liên quan phát triển trong thế kỷ 21. Chúng tôi sử dụng các lớp học hiệu quả nhất các kỹ thuật cho dù họ là những đổi mới cắt-cạnh hoặc thực hành tốt nhất cố gắng-và-đúng. Là chương trình của chúng tôi được xây dựng sử dụng một ống kính doanh, chúng tôi mong muốn cung cấp cho sinh viên khả năng thích ứng, thành công và được chủ động trong một thế giới mà trong các biện pháp bình đẳng đầy thách thức khó khăn và cơ hội thú vị. ... [-]


Video

Colorado Heights University Overview