Florida Agricultural and Mechanical University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) là một tổ chức cấp đất năm 1890 dành riêng cho việc nâng cao kiến thức, giải quyết các vấn đề phức tạp và trao quyền cho công dân và cộng đồng. Trường cung cấp một môi trường lấy sinh viên làm trung tâm, phù hợp với các giá trị cốt lõi của trường. Khoa cam kết đào tạo sinh viên ở các cấp độ đại học, sau đại học, tiến sĩ và chuyên nghiệp, chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp áp dụng kiến thức, kỹ năng tư duy phản biện và sự sáng tạo của họ trong việc phục vụ xã hội. Sự khác biệt của FAMU với tư cách là một tổ chức nghiên cứu / tiến sĩ sẽ tiếp tục cung cấp các cơ chế để giải quyết các vấn đề mới nổi thông qua quan hệ đối tác địa phương và toàn cầu. Mở rộng theo tình trạng cấp đất của Trường, nó sẽ nâng cao cuộc sống của các thành viên thông qua nghiên cứu đổi mới, khuyến khích hợp tác hấp dẫn và dịch vụ công. Trong khi Trường tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình là giáo dục người Mỹ gốc Phi, FAMU đón nhận những người thuộc mọi chủng tộc, nguồn gốc dân tộc và quốc tịch với tư cách là thành viên lâu dài của cộng đồng đại học.

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) sẽ được công nhận là trường đại học nghiên cứu tiến sĩ cấp đất hàng đầu, đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có tính cạnh tranh toàn cầu.

Địa điểm

Tallahassee

Address
South Martin Luther King Junior Boulevard,1601
32307 Tallahassee, Florida, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn