George Mason University - Undergraduate Programs

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giới thiệu về Mason

Mason là một trường đại học trẻ, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có những bước tiến ấn tượng về quy mô, tầm vóc và ảnh hưởng. Hôm nay, là trường đại học nghiên cứu công lập lớn nhất Virginia, chúng tôi đang thiết lập chuẩn mực cho một nền giáo dục tiến bộ, táo bạo phục vụ nhu cầu của sinh viên và cộng đồng của chúng ta. Để kết thúc, chúng tôi có 10 trường học và cao đẳng dành cho nhiều lĩnh vực học tập khác nhau.

George Mason: Lòng yêu nước nhân cách.

George Mason, người mà trường đại học của chúng tôi được đặt tên, là một trong những người cha sáng lập vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Mason đã soạn thảo Tuyên ngôn về quyền của Virginia, đã trở thành một mô hình cho 10 sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ, được gọi là Bill of Rights.

Chúng tôi đang ở Virginia. Nhưng chúng tôi phục vụ thế giới.

Mason cam kết tạo ra một thế giới mới, tự do và thịnh vượng hơn. Nằm trong một trong những trung tâm chính trị, kinh tế và trí tuệ quan trọng nhất trên thế giới, chúng tôi chấp nhận trách nhiệm phục vụ người khác: giúp sinh viên thành công, làm phong phú thêm cuộc sống của cộng đồng và góp phần giải quyết một số vấn đề toàn cầu phức tạp nhất thời gian của chúng tôi.

Địa điểm

Fairfax

Address
4400 University Drive
22030 Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ

Washington

Address
Washington, Quận Columbia, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn