McGovern Education Group

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Câu hỏi? Bạn có muốn nói chuyện với một cố vấn người Mỹ về chương trình học này không?

McGovern Education Group là một nhóm cố vấn người Mỹ được đào tạo để hỗ trợ sinh viên quốc tế theo từng bước của quy trình đăng ký, bao gồm cả các trường đại học danh tiếng của Mỹ từ gần 4.000 trường đại học và cao đẳng của Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp cho sinh viên quốc tế các dịch vụ sau cho chương trình học này:

  • Đại học Shortlisting

  • Dịch vụ ứng dụng đại học

  • Tuyên bố về dịch vụ chỉnh sửa mục đích và sửa đổi

  • Ứng dụng DS-160 và phỏng vấn xin visa

  • Dịch vụ cho vay giáo dục

  • Dịch vụ bảo hiểm y tế

  • Hỗ trợ học bổng Merit

Mỗi năm McGovern Education Group hỗ trợ hơn 800 sinh viên quốc tế.

Các câu hỏi về OPT và CPT?

Chúng tôi có thể giúp! Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để bắt đầu ứng dụng của bạn.

Địa điểm