Pima Community College

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Tucson

Address
Community Campus,
401 North Ave.

85709 Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

Tucson

Address
Northwest Campus,
7600 North Shannon Road

85709 Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

Tucson

Address
Desert Vista Campus,
5901 South Calle Santa Cruz

85709 Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

Tucson

Address
West Campus,
2202 West Anklam Rd

85709 Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

Tucson

Address
Downtown Campus,
1255 North Stone Ave.

85709 Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

Tucson

Address
Davis-Monthan Air Force Base Education Center,
5355 E. Granite St., Building 2441, Suite 100

85707-3011 Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

Tucson

Address
East Campus,
8181 East Irvington Rd

85709 Tucson, Arizona, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.