Tennessee Technological University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sinh viên tại Tennessee Tech nhận được nhiều hơn một nền giáo dục hàng đầu. Họ học để trở thành người lãnh đạo trong sự nghiệp đã chọn và người học suốt đời.

Hợp tác giữa sinh viên và giảng viên kết hợp các nguyên tắc và ý tưởng trong các dự án đa ngành và nghiên cứu. Bên ngoài lớp học, các em học hỏi về văn hoá trên toàn cầu, khám phá làm thế nào để trở thành công dân tốt thông qua các tổ chức dịch vụ và hàng chục câu lạc bộ sinh viên, tiếp xúc với nghệ thuật và xây dựng tình bạn qua các lứa tuổi, nguồn gốc và sở thích.

Giống linh vật của chúng ta, Con đại bàng vàng, sinh viên của Trường Công nghệ Tennessee đang tập trung nghiên cứu, không sợ hãi trong việc theo đuổi mục tiêu và tương lai của chúng, đồng thời cam kết với khuôn viên và cộng đồng toàn cầu.

Với sự tham gia của hơn 10.500 sinh viên, TTU cung cấp hơn 40 đại học và 20 bằng sau đại học tại tám trường cao đẳng và đại học: Nông nghiệp và Sinh thái con người, Nghệ thuật và Khoa học, Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Nghiên cứu liên ngành và Điều dưỡng.

Địa điểm

Cookeville

Address
William L Jones Drive,1
38505 Cookeville, Tennessee, Hoa Kỳ