Universidad Ana G. Méndez Dallas Campus Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Khu vực trực tuyến Dallas của Đại học Ana G. Méndez thể hiện sự tiếp nối cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp quyền truy cập vào giáo dục chất lượng cao hơn cho sinh viên trưởng thành gốc Tây Ban Nha.

Bằng đại học được cung cấp trong các nghiên cứu song ngữ với phương pháp được phát triển bởi Đại học Ana G. Méndez, đây là mô hình thích nghi ban đầu được phát triển và thực hiện thành công bởi Đại học Regis ở Denver, Colorado, một nhà lãnh đạo trong giáo dục người lớn tăng tốc.

Đại học Ana G. Méndez Dallas / Trực tuyến cung cấp bằng cấp liên kết, tú tài và bằng thạc sĩ trực tuyến 100%. Tất cả các lớp được cung cấp 100% bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh. Nó là một phần của Đại học Ana G. Méndez, tổ chức giáo dục đại học tư thục đầu tiên ở Puerto Rico theo Hệ thống dữ liệu giáo dục sau trung học độc lập (IPEDS), một bộ phận của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

Những người quan tâm có thể hoàn thành toàn bộ quá trình đăng ký qua điện thoại và internet.

137771_pexels-photo-4559588.jpeg

Nguyên tắc của chúng tôi

Là một phần trong triết lý của nó, Đại học Ana G. Mendez tuân thủ nguyên tắc cơ hội giáo dục bình đẳng cho sinh viên của họ trên ba tổ chức của chúng tôi: Đại học Ana G. Méndez (Carolina), Đại học Ana G. Méndez (Gurabo) và Ana G. Méndez Đại học (Cupey).

Với nguyên tắc chỉ đạo này, Trường nhận, nhận và quản lý nhiều quỹ hỗ trợ tài chính dưới dạng tài trợ, học tập đại học và cho vay đối với sinh viên có nhu cầu tài chính và đủ điều kiện. Các quỹ hỗ trợ sinh viên được cung cấp bởi chính phủ Liên bang và Nhà nước, Viện và từ sự đóng góp của khu vực tư nhân.

Tổ chức của chúng tôi phân phối các quỹ này một cách hiệu quả nhất có thể, mang lại lợi ích cho một sinh viên với càng nhiều loại chương trình hỗ trợ tài chính đủ điều kiện để đáp ứng các chi phí để đạt được mục tiêu học tập của mình.

Cổng thông tin hỗ trợ tài chính của Đại học Ana G. Mendez cung cấp các chính sách và thủ tục hướng dẫn chúng tôi trong việc phân phối vốn, theo các quy định được áp dụng. Nó cũng cung cấp cho các hướng dẫn sinh viên để nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, bao gồm cách hoàn thành Đơn xin hỗ trợ sinh viên tài chính miễn phí (FAFSA) cần thiết để truy cập vào bất kỳ hỗ trợ tài chính liên bang nào. Các tiêu chuẩn, chính sách và quy định liên quan khác mà sinh viên cần lưu ý cũng được đưa vào.

Địa điểm

Dallas

Address
3010 N. Stemmons Fwy.
75247 Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: