Upper Iowa University

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Fayette

Address
605 Washington Street
52142 Fayette, Iowa, Hoa Kỳ

Hồng Kông

Address
Upper Iowa University (Hong Kong Campus), 3/F, Max Share Centre, 373 King’s Road, North Point, Hong Kong
Hồng Kông, Hồng Kông