Washington & Jefferson College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giới thiệu về Washington

Washington

Trong hơn 200 năm, cựu sinh viên của chúng tôi đã ảnh hưởng đến sự thay đổi trong kinh doanh, chính trị, nghệ thuật và khoa học với tư cách là CEO, luật sư, đại diện của nhà nước, bác sĩ, nhà nghiên cứu, nhà văn và giáo viên, và trong nhiều nghề khác xứng đáng.

Tuyên bố sứ mệnh

Nhiệm vụ của Washington

Để đạt được mục tiêu này, Trường khuyến khích phát triển các kỹ năng, kiến ​​thức, phẩm chất cá nhân và quan điểm trên thế giới, đặc trưng cho một người có trình độ học vấn cao. Tất cả các thành phần của môi trường sống và học tập tại W

Tại sao W

Tầm nhìn chiến lược

Washington

Bên ngoài lớp học

W

Hỗ trợ cựu học sinh tốt

Sức mạnh và nguồn lực chính của trường là cựu sinh viên; ngoài hỗ trợ tài chính, W

Địa điểm

Washington

Address
60 S Lincoln St
Washington, PA 15301

15301 Washington, Pennsylvania, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn