Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sumy, Ukraina 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sumy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sumy đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sumy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sumy đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Sumy State University is located in Sumy city in the North-East of Ukraine. SumDU is a leading university of a classical type. The University currently serves about 13,500 students pursuing bachelor's ... Đọc thêm

Sumy State University is located in Sumy city in the North-East of Ukraine. SumDU is a leading university of a classical type. The University currently serves about 13,500 students pursuing bachelor's and master's degrees in 55 majors and 23 fields of knowledge. About 1650 international students represent about 50 countries worldwide. Đọc ít hơn