Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Uzhhorod, Ukraina 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Uzhhorod. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Uzhhorod đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Uzhhorod. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Uzhhorod đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Uzhhorod National University (UzhNU) is one of the major public universities in Ukraine. The university today consists of the Ukrainian-Hungarian Educational and Scientific Institute, Natural Sciences ... Đọc thêm

Uzhhorod National University (UzhNU) is one of the major public universities in Ukraine. The university today consists of the Ukrainian-Hungarian Educational and Scientific Institute, Natural Sciences and Humanities College, and 20 faculties. Đọc ít hơn