Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Binh Dinh Province, Việt Nam 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Binh Dinh Province. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Binh Dinh Province đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Binh Dinh Province. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Binh Dinh Province đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Welcome to Quy Nhon University - one of the leading higher education institutions in Central Vietnam. Quy Nhon University is located in the center of Quy Nhon coastal city, Binh Dinh province, the sou ... Đọc thêm

Welcome to Quy Nhon University - one of the leading higher education institutions in Central Vietnam. Quy Nhon University is located in the center of Quy Nhon coastal city, Binh Dinh province, the southernmost point of Central Vietnam’s key economic region, and the central point of the South Central region - Central Highlands, located at the intersection of National Highway 1 and National Road 19, considered as the gateway to the sea of the East-West Economic Corridor. Đọc ít hơn