FPT University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn BBA » Nhìn Cử nhân » Nhìn Thạc sĩ »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

BBA

Bachelor of Business Administration (BBA)

Tại trường Toàn thời gian 3 năm January 2019 Việt Nam Hanoi

[+]

Sinh viên tốt nghiệp có nhiều tiềm năng cũng có cơ hội nhận được tuyển dụng trực tiếp từ các công ty thành viên của FPT hoạt động tại 19 quốc gia trên thế giới.

CÁC CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sự phổ biến rộng rãi của Bằng Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh có nghĩa là sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn từ một loạt các con đường sự nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

VÀO ĐÀO TẠO NGHỀ [-]

Bachelor

Bachelor of Software Engineering (BSE)

Tại trường Toàn thời gian 3 năm January 2019 Việt Nam Hanoi

[+]

THỦ TỤC THƯ VIỆN

BƯỚC 1: Nghiên cứu và tư vấn thông tin

Liên hệ Văn phòng tuyển sinh quốc tế qua email, Whatsapp, trang web, điện thoại, v.v ...

[-]

Liên hệ
Địa chỉ
Hoa Lac High Tech Park
Hanoi, Hanoi, VN
Địa chỉ
Da Nang, Da Nang, VN
Địa chỉ
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, VN