Trường này cũng cung cấp:

BBA

FPT University

... [+]

Sinh viên tốt nghiệp có nhiều tiềm năng cũng có cơ hội nhận được tuyển dụng trực tiếp từ các công ty thành viên của FPT hoạt động tại 19 quốc gia trên thế giới.

CÁC CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sự phổ biến rộng rãi của Bằng Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh có nghĩa là sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn từ một loạt các con đường sự nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

VÀO ĐÀO TẠO NGHỀ [-]
Việt Nam Hà nội
Trường liên hệ
Anh
Toàn thời gian
3 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Bachelor

FPT University

... [+]

THỦ TỤC THƯ VIỆN

BƯỚC 1: Nghiên cứu và tư vấn thông tin

Liên hệ Văn phòng tuyển sinh quốc tế qua email, Whatsapp, trang web, điện thoại, v.v ...

[-]
Việt Nam Hà nội
Trường liên hệ
Anh
Toàn thời gian
3 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh