FPT University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức   Trường này cung cấp các chương trình về:
   • Anh

   Nhìn BBA » Nhìn Cử nhân » Nhìn Thạc sĩ »

   Các chương trình

   Trường này cũng cung cấp:

   BBA

   Bachelor of Business Administration (BBA)

   Tại trường Toàn thời gian 3 năm January 2018 Việt Nam Hà Nội

   [+]

   Sinh viên tốt nghiệp có nhiều tiềm năng cũng có cơ hội nhận được tuyển dụng trực tiếp từ các công ty thành viên của FPT hoạt động tại 19 quốc gia trên thế giới. CÁC CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Sự phổ biến rộng rãi của Bằng Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh có nghĩa là sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn từ một loạt các con đường sự nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. VÀO ĐÀO TẠO NGHỀ [-]

   Bachelor

   Bachelor of Software Engineering (BSE)

   Tại trường Toàn thời gian 3 năm January 2018 Việt Nam Hà Nội

   [+]

   THỦ TỤC THƯ VIỆN BƯỚC 1: Nghiên cứu và tư vấn thông tin Liên hệ Văn phòng tuyển sinh quốc tế qua email, Whatsapp, trang web, điện thoại, v.v ... [-]

   Liên hệ
   Địa chỉ
   Hoa Lac High Tech Park
   Hanoi, VN
   Địa chỉ
   Danang, VN
   Địa chỉ
   Ho Chi Minh City, VN