Vietnam National University, Hanoi - International School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Một trung tâm quốc tế thuộc VNU dành cho sinh viên và học giả

Địa điểm

Hà nội

Address
C & E Building,
Hacinco Student village,
no.79 Nguy Nhu Kon Tum street

Hà nội, Hà nội, Việt Nam

Hà nội

Address
G7 & G8 Building,
144 Xuan Thuy street

100000 Hà nội, Hà nội, Việt Nam

Hà nội

Address
Kieu Mai street,
Phuc Dien Ward

Hà nội, Hà nội, Việt Nam

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn