Keystone logo
Áo

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Áo 2024

Số lượng tổ chức: 6
  • Bad Vöslau, Áo

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Graz, Áo

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • 143, Áo

  Đại học Trung Âu là trường đại học “ngã ba đường” cấp đại học và sau đại học, nơi giảng viên và sinh viên từ hơn 100 quốc gia đến tham gia vào giáo dục liên ngành, theo đuổi học bổng nâng cao và giải quyết một số vấn đề khó chịu nhất của xã hội.

  • Linz, Áo

  Trong một thế giới toàn cầu hóa, đa văn hóa và đa nguyên, tính lưu động học thuật và hợp tác giáo dục quốc tế, theo nghĩa 'các dự án kết bạn', đóng góp đáng kể vào sự chung sống thành công và hòa bình.

  • Salzburg, Áo

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Krems an der Donau, Áo

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...