Keystone logo
Đức

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Đức 2024

Số lượng tổ chức: 248
  • The City of Brighton and Hove, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Dublin, Ireland
  • + 6 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Hamburg, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Berlin, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tübingen, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Worms, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Potsdam, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Augsburg, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Riedlingen, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Potsdam, Đức
  • Berlin, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Kraków, Ba Lan
  • Freiberg, Đức
  • + 1 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oldenburg, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oldenburg, Đức
  • Stavanger, Na Uy

  Thạc sĩ Châu Âu về Di cư và Quan hệ liên văn hóa (EMMIR) là Khóa học Thạc sĩ Erasmus Mundus châu Phi-Âu-Châu đầu tiên về nghiên cứu di cư và được điều hành bởi ba đối tác châu Phi, bốn châu Âu và hai châu Á, được hỗ trợ bởi một mạng lưới đối tác liên kết rộng lớn hơn. . EMMIR là một chương trình nghiên cứu độc đáo tập trung vào di cư thông qua cách tiếp cận liên văn hóa, trang bị cho sinh viên những kỹ năng lý thuyết và phương pháp sâu sắc trong nghiên cứu di cư và khuyến khích họ tiến hành nghiên cứu thực địa chủ yếu ở bối cảnh châu Phi, châu Á và châu Âu. Nó được thiết kế như một chương trình thạc sĩ hai năm đa ngành (120 ECTS) nhằm giải quyết các vấn đề đương đại quan trọng trong một lĩnh vực nghiên cứu vẫn đang nổi lên.

  • Reutlingen, Đức

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rotterdam, Hà Lan
  • Bilbao, Tây Ban Nha
  • + 5 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Fürth, Đức

  Chúng tôi là một phần của SKSS, một công ty giáo dục và y tế đã hướng dẫn mọi người trên con đường học vấn của họ trong hơn 50 năm. Mọi người đều học khác nhau. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp hỗ trợ cá nhân cho từng cá nhân, giúp họ tạo điều kiện cho một cuộc sống thành công.