Keystone logo
Afghanistan

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Afghanistan 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Sokhumi, Afghanistan

    Các hoạt động của Trường dựa trên các nguyên tắc giáo dục phổ cập và phát triển, bảo tồn bản chất cơ bản của giáo dục với sự giới thiệu tích cực của các công nghệ đổi mới. Nó nhằm mục đích hội nhập ASU vào Không gian Giáo dục Thế giới, đảm bảo sự tham gia đầy đủ của nó vào các chương trình quốc tế nhằm thiết lập mối quan hệ và tương tác trực tiếp với các tổ chức nghiên cứu và giáo dục của nước ngoài.