Keystone logo
American Samoa

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong American Samoa 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Mesepa, American Samoa

    American Samoa Community College (ASCC) được thành lập vào năm 1970 để cung cấp các cơ hội giáo dục sau trung học về Nghệ thuật Tự do, Đào tạo Giáo viên, Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề và Giáo dục Phổ thông cho cư dân của American Samoa. ASCC cung cấp các văn bằng Cao đẳng Nghệ thuật và Cao đẳng Khoa học, cũng như các chương trình Chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực học thuật và kỹ thuật.