Keystone logo
Albania

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Albania 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • North Kosovska Mitrovica, Albania

    European College of Kosovo là một tổ chức đại học, được thành lập vào năm 2013 tại Prishtina, Kosovo. Việc thành lập European College of Kosovo là kết quả của sự hợp tác của các nhân viên địa phương và quốc tế, với mục đích duy nhất là “Tạo ra các giá trị mới của Châu Âu, vì một tương lai tốt đẹp hơn”. Trường Cao đẳng Châu Âu Kosovo sẽ áp dụng và đảm bảo sự hoàn hảo trong việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong một khu vực hòa nhập tất cả.