Keystone logo
Bahrain

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Bahrain 2024

Số lượng tổ chức: 3
  • Hamad Town, Bahrain
  • Riyadh, Ả Rập Saudi

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Al Hidd, Bahrain

  Afaq Institute Of Aviation Technology là một viện giáo dục đại học về Công nghệ Hàng không được Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu (EASA.147.0072) công nhận và Cục Hàng không Dân dụng Bahrain ANTR 147.

  • Sanad, Bahrain

  Gulf University được thành lập dựa trên một tầm nhìn mạnh mẽ để đảm bảo rằng trường sẽ cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp nền tảng trí tuệ và xã hội vững chắc, do đó giúp sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi sống như những người đóng góp đầy đủ và thành viên nhân ái của xã hội toàn cầu. Gulf University đặt mục tiêu trở thành một nhà cung cấp giáo dục đại học xuất sắc sẽ thu hút sinh viên quốc tế, Bahrain và GCC, những người thích được giáo dục trong một môi trường văn hóa, được phụ huynh và sinh viên chấp nhận.