Keystone logo
Kuwait

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Kuwait 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Eqaila, Kuwait

    Tầm nhìn của AUM là trở thành một tổ chức giáo dục đại học nổi tiếng về việc tạo ra và phổ biến kiến thức trong khu vực và hơn thế nữa. Sứ mệnh của AUM là cung cấp một môi trường học tập tương tác tạo điều kiện cho sự phát triển của các nhà lãnh đạo cam kết với văn hóa, các giá trị đạo đức toàn cầu và tính chuyên nghiệp của họ.