Keystone logo
Litva

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Litva 2024

Số lượng tổ chức: 6
  • Kaunas, Litva

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Kaunas, Litva

  St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences là một cơ sở giáo dục đại học Công giáo độc lập nhằm thực hiện các chương trình nghiên cứu tích hợp khoa học và kinh doanh được quản lý dựa trên Mô hình Sư phạm Ignatian.

  • Klaipėda, Litva
  • Vilnius, Litva
  • + 1 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Vilnius, Litva

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Vilnius, Litva

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Vilnius, Litva

  Vilnius Business College là một tổ chức giáo dục đại học mở, đổi mới và cạnh tranh, được quốc tế công nhận, cung cấp giáo dục đại học Châu Âu (chỉ bằng BACHELOR'S) trong lĩnh vực khoa học nhân văn, xã hội và CNTT.