Keystone logo
Moldova

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Moldova 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Chisinau, Moldova

    Bắt đầu từ năm 1991, năm tuyên bố độc lập, Cộng hòa Moldova bắt đầu trên con đường chuyển đổi khó khăn về chính trị, kinh tế và xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường được áp đặt như một tính chính đáng khách quan của lịch sử, và sau khi Liên Xô tan rã, nước ta được thành lập như một nhà nước bắt đầu từ một khởi đầu mới.