Keystone logo
Na Uy

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Na Uy 2024

Số lượng tổ chức: 41
  • Oslo, Na Uy

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bodø, Na Uy

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Kristiansand, Na Uy
  • Grimstad, Na Uy

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bologna, Ý
  • Trondheim, Na Uy

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oldenburg, Đức
  • Stavanger, Na Uy

  Thạc sĩ Châu Âu về Di cư và Quan hệ liên văn hóa (EMMIR) là Khóa học Thạc sĩ Erasmus Mundus châu Phi-Âu-Châu đầu tiên về nghiên cứu di cư và được điều hành bởi ba đối tác châu Phi, bốn châu Âu và hai châu Á, được hỗ trợ bởi một mạng lưới đối tác liên kết rộng lớn hơn. . EMMIR là một chương trình nghiên cứu độc đáo tập trung vào di cư thông qua cách tiếp cận liên văn hóa, trang bị cho sinh viên những kỹ năng lý thuyết và phương pháp sâu sắc trong nghiên cứu di cư và khuyến khích họ tiến hành nghiên cứu thực địa chủ yếu ở bối cảnh châu Phi, châu Á và châu Âu. Nó được thiết kế như một chương trình thạc sĩ hai năm đa ngành (120 ECTS) nhằm giải quyết các vấn đề đương đại quan trọng trong một lĩnh vực nghiên cứu vẫn đang nổi lên.

  • Lillehammer, Na Uy

  Đại học INN được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 sau khi sáp nhập Đại học Khoa học Ứng dụng Hedmark và Đại học Lillehammer. Tổ chức mới hoạt động từ 6 cơ sở nằm ở phía đông nam Na Uy và là nơi tập trung 16.000 sinh viên.

  • Trondheim, Na Uy
  • Alesund, Na Uy
  • + 1 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Fornebu, Na Uy
  • Mecosta, Hoa Kỳ
  • + 2 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tromsø, Na Uy
  • Kirkenes, Na Uy
  • + 8 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Trondheim, Na Uy
  • Toulon, Pháp
  • + 2 hơn

  Đại học Toulon được thành lập vào năm 1968 và là một tổ chức liên ngành với 3 cơ sở. Trường cung cấp một trăm bằng cấp khác nhau (không bao gồm trường y) và vận hành 15 Đơn vị nghiên cứu. Được thành lập trên toàn khu vực, Đại học Toulon hợp tác chặt chẽ với các tổ chức kinh tế và xã hội của khu vực để điều chỉnh các chương trình học tập và hoạt động nghiên cứu theo nhu cầu của họ.

  • Molde, Na Uy

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Jelenia Góra, Ba Lan
  • Świerzawa, Ba Lan
  • + 2 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oslo, Na Uy

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ås Municipality, Na Uy

  NMBU có các nghiên cứu và nghiên cứu đáp ứng các vấn đề toàn cầu lớn về môi trường, phát triển bền vững, sức khỏe cộng đồng và động vật tốt hơn, các thách thức về khí hậu, các nguồn năng lượng tái tạo, sản xuất lương thực, đất đai và quản lý tài nguyên.

  • Majorstuen, Na Uy

  OsloMet là một trường đại học đô thị có hồ sơ học thuật đa dạng và định hướng quốc tế rõ ràng. Thông qua nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện và các sinh viên mà chúng tôi đào tạo, OsloMet tìm cách đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. OsloMet luôn hướng tới tương lai và cam kết áp dụng các công nghệ mới và các giải pháp sáng tạo để cải thiện cách điều hành trường đại học.