Keystone logo
Tuy-ni-si

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Tuy-ni-si 2024

Số lượng tổ chức: 2
  • La Goulette, Tuy-ni-si

  Từ những năm 2000: nhân bản các trường quản lý khách sạn Vatel ra quốc tế. Hai mươi năm sau khi khai trương trường Vatel đầu tiên ở Pháp, tất cả các yếu tố để phát triển quốc tế đã kết hợp lại với nhau: khái niệm giảng dạy, dựa trên sự luân phiên lý thuyết và thử nghiệm chuyên nghiệp được xây dựng và nắm vững về chuyên môn là an toàn, lâu bền và có thể được sử dụng trên phạm vi quốc tế. Kể từ đó, các cơ sở mới đã mọc lên ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Phi.

  • Tunis, Tuy-ni-si
  • Sousse, Tuy-ni-si
  • + 1 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...