Keystone logo
Ukraina

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Ukraina 2024

Số lượng tổ chức: 2
    • Kyiv, Ukraina

    Một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Kyiv International University ( KyIU ) liên quan đến việc phát triển tất cả các hình thức hợp tác quốc tế, hội nhập vào cộng đồng quốc tế của các trường đại học trong Tiến trình Bologna và hội nhập châu Âu.

    • Poltava, Ukraina

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...