Keystone logo
Zimbabwe

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Zimbabwe 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Bulawayo, Zimbabwe

    Đại học Khoa học & Công nghệ Quốc gia, ngôi sao đang lên trong số các trường Đại học tư nhân ở Oman, đã bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2018 và đã giới thiệu thành công nhóm sinh viên đầu tiên cho Chương trình Dự bị đại học. Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới đã cho phép thành lập trường Đại học bằng cách kết hợp ba trường cao đẳng chuyên nghiệp ở Oman nổi tiếng về sự xuất sắc trong Giáo dục & Nghiên cứu.