EBC Hochschule - University of Applied Sciences

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Hamburg

EBC Hochschule Campus Hamburg

Address
Esplanade 6
20354 Hamburg, Hamburg, Đức
Điện thoại
+49 40 3233700

Berlin

EBC Hochschule Campus Berlin

Address
Altes Postamt
Hauptstraße 27

10827 Berlin, Berlin, Đức
Điện thoại
+49 30 31519350

Düsseldorf

EBC Hochschule Campus Düsseldorf

Address
Leopoldstraße 2
40221 Düsseldorf, Bắc Rhine-Tây phalia, Đức
Điện thoại
+49 211 1792550

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.