Keystone logo
Afaq Institute Of Aviation Technology

Afaq Institute Of Aviation Technology

Afaq Institute Of Aviation Technology

Giới thiệu

Afaq Institute Of Aviation Technology là một viện giáo dục đại học về Công nghệ Hàng không được Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu (EASA.147.0072) công nhận và Cục Hàng không Dân dụng Bahrain ANTR 147.

Sứ mệnh của chúng tôi là: Cung cấp giáo dục và đào tạo có chất lượng đáp ứng nhu cầu và thách thức của ngành hàng không luôn đòi hỏi khắt khe bằng cách thúc đẩy kiến thức, kỹ năng, đạo đức, sự sáng tạo và tư duy phản biện cần thiết cho năng lực chuyên môn.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức Giáo dục & Đào tạo tốt nhất trong lĩnh vực Công nghệ Hàng không bằng cách cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia học tập suốt đời và cho phép họ trở thành những cá nhân có định hướng nghề nghiệp, năng suất, thích ứng và hoàn thành tốt.

Địa điểm

  • Al Hidd

    Al Hidd, Bahrain

    Câu hỏi