Keystone logo
Alghurair University (AGU)

Alghurair University (AGU)

Alghurair University (AGU)

Giới thiệu

Tọa lạc tại trung tâm Thành phố Học thuật ở Dubai, Đại học Al Ghurair (AGU) là trường đại học được công nhận trên toàn cầu cung cấp các chương trình đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên bộ kỹ năng phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thế giới năng động đầy thách thức.

Các bằng cấp đạt được tại Đại học Al Ghurair trong các ngành mới nổi cung cấp cho sinh viên của chúng tôi kiến thức, năng lực tư duy phản biện, giao tiếp và kỹ năng thực hành cần thiết để thành công trong bất kỳ con đường sự nghiệp và bối cảnh ngành nào.

Nhiều nhà tuyển dụng tiềm năng cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên Đại học Al Ghurair, mở ra cánh cửa nghề nghiệp trong các tổ chức khác nhau. Khả năng được tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp Đại học Al Ghurair cao và 85% sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có được việc làm hoặc được bố trí vào các chương trình cấp bằng cao hơn trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

Địa điểm

  • Academic City

    Academic City, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

    Câu hỏi