Keystone logo
American Samoa Community College

American Samoa Community College

American Samoa Community College

Giới thiệu

American Samoa Community College (ASCC) được thành lập vào năm 1970 để cung cấp các cơ hội giáo dục sau trung học về Nghệ thuật Tự do, Đào tạo Giáo viên, Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề và Giáo dục Phổ thông cho cư dân của American Samoa. ASCC cung cấp các văn bằng Cao đẳng Nghệ thuật và Cao đẳng Khoa học, cũng như các chương trình Chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực học thuật và kỹ thuật.

American Samoa Community College lấy chủ đề chính là “Saili le Atamai” hoặc “tìm kiếm kiến thức”. Hành trình của chúng tôi thúc đẩy chúng tôi đạt được sứ mệnh cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Chúng tôi luôn dựa trên các giá trị cốt lõi của việc lấy học sinh làm trung tâm, tôn trọng sự đa dạng, hợp tác và làm việc theo nhóm, tôn trọng truyền thống và văn hóa, và học tập suốt đời trong khi đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21. Chúng tôi hình dung tác động tích cực trong sự phát triển của phúc lợi giáo dục, xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế, công nghệ và môi trường của American Samoa và Thái Bình Dương.

Địa điểm

  • Mesepa

    Mesepa, American Samoa

    Câu hỏi