Keystone logo
AUC The American University in Cairo Khoa học dữ liệu (BSc)

BSc in

Khoa học dữ liệu (BSc)

AUC The American University in Cairo

AUC The American University in Cairo

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Cairo, Ai Cập

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

1 - 3 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 647 / per credit *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* Sinh viên Ai Cập mỗi giờ tín chỉ; $ 735 cho sinh viên quốc tế mỗi giờ tín chỉ

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • BSc (Danh dự) trong Khoa học Dữ liệu
    • Online United Kingdom
  • Cử nhân Khoa học về Phân tích Dữ liệu Chăm sóc Sức khỏe
    • Online USA
  • BSc (Hons) trong Khoa học Máy tính - Chuyên môn Phân tích Dữ liệu
    • Kuala Lumpur, Malaysia