Keystone logo
Auezov South Kazakhstan State University

Auezov South Kazakhstan State University

Auezov South Kazakhstan State University

Giới thiệu

Đại học Bang Nam Kazakhstan, được đặt theo tên của M. Auezov, là trường đại học lớn nhất và đa dạng của Cộng hòa Kazakhstan, trung tâm khoa học, giáo dục, tri thức và văn hóa của khu vực.

Trường đại học đào tạo các chuyên gia cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, khoa học và văn hóa của khu vực, nước cộng hòa và không gian thế giới. Đại học Bang Nam Kazakhstan, được đặt theo tên của M.Auezova, là một trong những thương hiệu sáng giá nhất trong lĩnh vực giáo dục đại học ở nước cộng hòa này.

Quá trình giáo dục được tổ chức để học sinh khi nắm vững phần thực hành của các môn học của chương trình giáo dục, thực hiện phần trọng tâm của quá trình đào tạo thực hành theo phương thức lao động thực tế trong sản xuất. Các công nghệ giảng dạy hiện đại đã được đưa vào quá trình giáo dục: hệ thống tín chỉ, công nghệ tình huống, phương pháp giảng dạy tương tác và đổi mới.

Địa điểm

  • Shymkent

    Tauke Khan Avenue,5, 160012, Shymkent

    Câu hỏi