Keystone logo
Australian College Of Theology

Australian College Of Theology

Australian College Of Theology

Giới thiệu

Australian College Of Theology tồn tại như một sự hợp tác giữa Giáo hội Anh giáo Úc và một mạng lưới quốc gia về Kinh thánh và các trường thần học đa dạng, được xưng tụng là thay mặt cho trường trao các giải thưởng của Trường.

Các trường cao đẳng liên kết với Australian College Of Theology được đại diện ở tất cả các cấp quản trị của Australian College Of Theology (ACT). Các trường cao đẳng trực thuộc nằm trong một hiệp hội tồn tại để củng cố tất cả các thành viên.

Địa điểm

  • Sydney

    York Street,33, 2000, Sydney

    Câu hỏi