Keystone logo
Averett University

Averett University

Averett University

Giới thiệu

Ban đầu được thành lập vào năm 1859 với tư cách là một trường cao đẳng dành cho phụ nữ Baptist, Averett University đã trải qua sự thay đổi to lớn trong 150 năm qua. Tuy nhiên, sự cống hiến của chúng tôi đối với học sinh vẫn không đổi, nhờ vào tinh thần sứ mệnh mạnh mẽ của chúng tôi.

Averett University chuẩn bị cho sinh viên khả năng phục vụ và dẫn đầu như những chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực. Averett thực hiện sứ mệnh này bằng cách giáo dục sinh viên đến từ các nền tảng, nền văn hóa và quốc gia khác nhau thông qua các chương trình đại học và sau đại học dựa trên nghệ thuật tự do trong một môi trường cá nhân, tập thể, liên ngành.

Địa điểm

Địa điểm
  • Danville

    West Main Street,420, 24541, Danville

    Câu hỏi