Keystone logo
Baku Women's University

Baku Women's University

Baku Women's University

Giới thiệu

Giáo dục tại Baku Women's University được tổ chức theo hệ thống riêng. Có Hội đồng Khoa học, Phó Hiệu trưởng phụ trách giảng dạy, Khoa học và Giáo dục, Trưởng khoa "Sư phạm xã hội" và "Ngữ văn-lịch sử", 6 phòng ban, Hội đồng sinh viên, Hội sinh viên khoa học, studio mỹ thuật, Trung tâm máy tính, Tổ chức thanh niên sinh viên và một thư viện.

Sinh viên các chuyên ngành khác nhau học tại Baku Women's University . Trường cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ. Vừa qua, lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học nữ sinh Baku đã được tổ chức. Chúng tôi hy vọng rằng Đại học nữ sinh Baku sẽ tiếp tục đóng góp cho nền giáo dục Azerbaijan trong nhiều năm tới.

Địa điểm

  • Baku

    14 Mohsun Sanani, Baku, Azerbaijan, , Baku

    Câu hỏi