Keystone logo
Berkeley College Cử nhân Khoa học về Khoa học Dữ liệu Kinh doanh

BSc in

Cử nhân Khoa học về Khoa học Dữ liệu Kinh doanh

Berkeley College

Berkeley College

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Woodland Park, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 13.450 / per semester *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* học phí toàn thời gian cho mỗi học kỳ năm học 2022/23

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi