Keystone logo
Binghamton University, State University of New York Computer Science (BS, Minor)

BSc in

Computer Science (BS, Minor)

Binghamton University, State University of New York

Binghamton University, State University of New York

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Binghamton, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 7.070 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

May 2024

* for new York state residents | for out-of-state residents and international residents - $26,160

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi