Keystone logo
Binghamton University, State University of New York Tiếng Latinh (BA, Tiểu)

BA in

Tiếng Latinh (BA, Tiểu)

Binghamton University, State University of New York

Binghamton University, State University of New York

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Binghamton, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 7.070 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

May 2024

* dành cho cư dân tiểu bang New York | dành cho cư dân ngoài tiểu bang và cư dân quốc tế - $26,160

Giới thiệu

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi